Jak szukać solidnego banku

Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w krajach europejskich na pewno powoduje obawy związane z bezpieczeństwem naszych pieniędzy w bankach. Oczywiście w takim przypadku należy zawsze brać pod uwagę ryzyko związane z upadkiem danego banku. Jednak w polskich warunkach taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Wynika to między innymi z tego, że polskie prawo bankowe jest bardzo konserwatywne. W związku  tym banki w Polsce muszą stosować bardzo silne zabezpieczenia, jeśli chodzi o udzielane przez nie kredyty. Widzimy to między innymi poprzez bardzo wysokie koszty związane z pozyskaniem kredytu. Dodatkowo polskie banki, czy też zagraniczne działające na polskim rynku zarabiają znacznie więcej, także na wszelkiego rodzaju usługach dodatkowych, co nie jest stosowane w krajach bardziej rozwiniętych.

Między innymi wysokie opłaty za prowadzenie konta, czy też posiadanie kart debetowych. W związku z tym działalność banków na polskim rynku jest bardzo zyskowna. Jednak, jeśli chcemy mieć pewność, co do banku, na który się zdecydowaliśmy powinniśmy sprawdzić między innymi informacje o jego płynności finansowej . W ten sposób będziemy wiedzieli, czy dany bank prowadzi stabilną politykę udzielanie kredytów, czy też w tym względzie sporo na rynku ryzykuje nie mając odpowiednich zabezpieczeń w postaci kapitału, czy zobowiązań krótkoterminowych.

Warto też wybrać banki, które podlegają polskiemu prawu zabezpieczeń kredytów. W takim przypadku będziemy mieli pewność, iż w przypadku bankructwa nawet takiego banku nasze pieniądze będą na zwrócone w jakiejś części z systemu zabezpieczenia depozytów polskich banków. W przypadku banków zagranicznych warto w tym względzie zainteresować się do jakiego systemu one należą, czyli w jakim kraju mają swoją główną siedzibę oraz na ile jest to stabilny i pewny system zabezpieczeń. W ten sposób unikniemy wkładania pieniędzy w banki z krajów, które zagrożone są różnego rodzaju perturbacjami finansowymi, co może pozwolić nam uniknąć utraty naszych pieniędzy.

Rynek bankowy w Polsce

Patrząc na rynek bankowy w Polsce możemy między innymi zauważyć to, że jest on bardzo stabilny. Można w takim przypadku powiedzieć, że zawsze coś jest za coś. Stabilność systemu wynika z jego konserwatywnej konstrukcji. W tym względzie oczywiście prawo bankowe w Polsce jest bardzo restrykcyjne.

Wynika to z postanowień jakie zostały skonstruowane w okresie lat dziewięćdziesiątych, gdzie na rynku mogliśmy się spotkać z upadłościami banków i trudnościami w odzyskaniu pieniędzy przez klientów. W związku z tym obecnie banki muszą stosować przy kredytach bardzo silne zabezpieczenia. Wpływa to między innymi na to, że kredyt w Polsce jest drogi, a dodatkowo nie jest łatwo go pozyskać.

Z drugiej strony mamy niemal pewność, że w przypadku decydowania się na lokowanie pieniędzy w polskich bankach łatwo będzie nam je odzyskać. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo bankructwa takiego banku jest niskie. Nie jest to, jednak sytuacja korzystna, zwłaszcza dla polskich firm. W tym przypadku trudno jest pozyskiwać środki z kredytu, zwłaszcza małym i średnim podmiotom gospodarczym.

Na razie w tym względzie ciężko spodziewać się zmian, zwłaszcza w wyniku kryzysu na rynkach finansowych. W jego wyniku banki wprowadziły znowu silniejsze bariery, jeśli idzie o zabezpieczenia poszczególnych rodzajów kredytów. Szczególnie dotyka to kredytów mieszkaniowych. W takim przypadku musimy się między innymi liczyć z koniecznością posiadania kapitału własnego. Tego rodzaju zabezpieczenie znacząco wzrosło i wiele banków wymaga ponad dziesięć procent wartości nieruchomości.

Oczywiście znacznie utrudniło to pozyskanie kredytu mieszkaniowego. Podobnie jest, jeśli chodzi o różnego rodzaju zabezpieczenia stosowane przy kredycie konsumpcyjnym. Znacznie częściej spotkamy się w tej sytuacji z koniecznością posiadania poręczycieli. W związku z tym wszelkiego rodzaju formalności przy uzyskiwaniu kredytu znacznie na rynku bankowym wzrosły. Powoduje to trudności w pozyskiwaniu kredytów zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych.

Różnice między kredytem, a pożyczką

Gdy decydujemy się na zaciąganie zobowiązań finansowych na rynku finansowym powinniśmy dobrze zdawać sobie sprawę z różnic jakie znajdziemy pomiędzy poszczególnymi produktami.

W tym względzie między innymi możemy spotkać się z kredytem bankowym. Jednak w coraz większej liczbie przypadków, także z pożyczką udzielaną zarówno przez podmioty gospodarcze, jak też osoby indywidualne. Decyzja, co do wyboru produktu powinna być przez nas dobrze przemyślana. W przypadku pożyczki możemy najczęściej spotkać się ze znacznie wyższym oprocentowaniem. Jednak to jest ustalone maksymalnie w prawie.

W związku z tym wiele firm udzielających pożyczek decyduje się na wprowadzanie różnego rodzaju kosztów dodatkowych. Związanych z różnymi formami spłaty Teligo zobowiązania, czy też z samym udzieleniem pieniędzy. W związku z tym oprócz samego oprocentowania jakie koszt takiej pożyczki powinniśmy policzyć wszelkiego rodzaju koszty na umowie. Bardzo często zdarzyć się może, że za daną sumę pobraną w formie pożyczki będziemy musieli dokonać spłaty nawet jej wielokrotności. Na pewno plusem pożyczki jest to, że znacznie łatwiej jest ją pozyskać na rynku. Wynika to z braku obostrzeń jakie znów możemy znaleźć w przypadku zabezpieczeń ze strony banków, które dotyczą kredytów.

W przypadku banków oczywiście spotkamy się ze znacznie większą liczbą rożnego rodzaju formalności jakie będziemy musieli wypełnić. Musimy liczyć się z tym, że kredyt jest znacznie lepiej zabezpieczony, choćby tytułem egzekucyjnym. W związku z tym w przypadku tego zobowiązania musimy być pewni jego spłaty, jeśli nie chcemy mieć problemów z odzyskiwaniem pieniędzy ze strony komornika, co jest możliwe w przypadku kredytu z mocy prawa. Z drugiej strony najczęściej kredyt wygeneruje dla nas znacznie mniejsze koszty związane z jego przyznaniem.

Jednak w przypadku kredytów konsumpcyjnych też musimy uważać na różnego rodzaju koszty dodatkowe, jakie związane są choćby z prowizjami. Kosztować nas będzie w tym przypadku, także samo przygotowanie wniosku. W związku z tym warto zawsze od razu uściślić łączne koszty jakie związane będą z naszym kredytem.

Decydowanie się na karty kredytowe

W pewnym momencie na polskim rynku bardzo dużą popularność zdobyły karty kredytowe. W tym względzie mogliśmy spotkać się z bardzo szeroką akcją w stosunku to klientów ze strony banków. Jak się okazało nie każdy jest w stanie w sposób racjonalny z tego rodzaju produktu korzystać.

Oczywiście wynika to z faktu, że karty kredytowe dają nam się na bieżąco zadłużać. W związku z tym wiele osób ma tendencję do wydania pieniędzy ponad miarę. Nie są to nasze pieniądze w związku z tym musimy za nie następnie zapłacić odsetki, ale także je zwrócić. W związku z tym powinniśmy się na karty kredytowe decydować tylko wtedy, gdy jesteśmy pewnie, że możemy w tym względzie zachować płynność finansową.

W przeciwnym razie każdy kredyt jaki zaciągniemy będzie powodował dla nas wysokie koszty, gdy nie spłacimy go w odpowiednim terminie. Najważniejsze w tym względzie jest oczywiście do, by decydować się na karty kredytowe z jak najdłuższym terminem spłaty zobowiązania bez naliczania wysokiego oprocentowania. Takie oprocentowanie, także warto wybierać oczywiście jak najniższe. Jednak wiadomo, że nie będzie ono niższe, niż w przypadku normalnej stopy dotyczącej kredytów. Okresy na jakie możemy zaciągnąć zobowiązanie na karcie kredytowej mogą wahać się od trzydziestu do ponad sześćdziesięciu dni.

W przypadku spłaty zobowiązania za ten okres poniesiemy jedynie stałe opłaty związane z posiadaniem kart kredytowej, czy prowizjami. W związku z tym warto zaciągać takie zobowiązania, gdzie nie przekroczymy tego okresu w ogóle lub nadmiernie. Po przekroczeniu tego okresu oczywiście zaczną być na naszą rzecz naliczane odsetki, które znacznie zwiększą naszą sumę zobowiązania.

W związku tym, jeśli nie posiadamy bardzo dużych dochodów z różnych źródeł nie powinniśmy w takiej sytuacji decydować się na posiadanie w naszym portfelu więcej niż jednej karty kredytowej. W przeciwnym razie bardzo łatwo będzie nam decydować się na wydatki z kilu kart, które oczywiście będzie nam w przyszłości znacznie trudniej spłacić.

Wykorzystanie narzędzi internetowych do szukania ofert banków

W coraz większym stopniu korzystamy obecnie z Internetu jako narzędzia poszukiwania zarówno informacji, jak też kanału sprzedażowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy decydujemy się na skorzystanie z jakiś usług, czy też zakupy na rynku. W takiej sytuacji znacznie szybciej i łatwiej przyjdzie nam zapoznanie się na rynku z różnego rodzaju ofertami.

Dzięki temu możemy dokonać znacznie lepszego wyboru. Na pewno jest to ważne w przypadku wybierania różnego rodzaju ofert i produktów na rynku bankowym. W takim przypadku możemy między innymi korzystać z coraz większej ilość narzędzie. Po pierwsze mogą to być porównywarki zarówno  kredytów, jak i kont oszczędnościowych, czy lokat. W ten sposób możemy w jednym miejscu zobaczyć porównanie najważniejszych cech jakie posiadają poszczególne oferty banków. Dzięki temu będziemy mogli zainteresować się szczegółowo jedynie tymi najlepszymi i zapoznać się następnie już na stronach banku z ich szczegółami w postaci regulaminów.

W ten sam sposób możemy korzystać z kalkulatorów finansowych, które w tym względzie pozwalają nam na wykonanie obliczeń, choćby odsetek, czy rat kredytowych. Bardziej rozbudowane tego rodzaju narzędzia są w stanie pozwolić nam nawet na wzięcie pod uwagę, przy wykonywaniu takich wyliczeń, także dodatkowych kosztów w poszczególnych ofertach. Mogą być to koszty związane z prowizjami poszczególnych banków, czy też wydatkami na ubezpieczenia danego kredytu. Korzystając z takich narzędzi jesteśmy w stanie znacznie łatwiej między innymi dokonywać różnego rodzaju wyliczeń wszystkich kosztów związanych z danym kredytem.

W przypadku kont oszczędnościowych jesteśmy w stanie sprawdzać wysokości opłat za wszelkiego rodzaju usługi zarówno podstawowe, jak i dodatkowe. Dzięki temu znacznie łatwiej przyjdzie nam dokonać wyboru konta darmowego z największą ilością darmowych usług za jakich jesteśmy w stanie korzystać. Jak też kont płatnych, które będą miały najmniejszą opłatę przy tych samych, korzystnych dla nas warunkach jakie uda nam się uzyskać.

 

Kiedy warto brać kredyt w banku

W przypadku decydowania się na kredyt nie każdy okres będzie dla nas, jak klientów tak samo korzystny. Możemy wyróżnić w takiej sytuacji dwie różne sytuacje. Taką jak związana jest z naszą sytuacją osobistą, a co za tym idzie finansową oraz taką jaka związana jest z sytuacją na rynku finansowym.

W tym pierwszym przypadku zdecydowanie nie powinniśmy decydować się na kredyt w sytuacji niepewności, co do naszych przyszłych dochodów. W takiej sytuacji najbardziej możemy narazić się na różnego rodzaju problemy wynikające z trudnościami ze spłatą takiego zobowiązania. Zdecydowanie nie powinniśmy polegać w tym względzie na opinii banku. Nie jest, bowiem ważne, że bank jest w stanie udzielić nam kredytu. Znacznie ważniejsze jest to, że dany kredyt możemy spłacić, czy też jest nam on potrzebny.

Na pewno nie powinniśmy decydować się na branie kredytu jeśli zależy nam jedynie na przyśpieszeniu pozyskania jakiegoś dobra konsumpcyjnego, z którego nie będziemy otrzymywali żadnych realnych zysków. Jeśli kupujemy samochód warto brać kredyt na niego w sytuacji, gdy mamy pewność, że da nam to na przykład możliwości pozyskiwania znacznie większej liczby klientów. W przeciwnym razie nie powinniśmy decydować się na korzystanie z takiej opcji.

W drugim przypadku sprawa dotyczy sytuacji jaka w danej chwili panuje na rynku finansowym. Oczywiście w tym przypadku na kredyt powinniśmy się decydować w momencie, gdy jest jakiś kryzys. Wynika to z faktu, że w takim okresie kredyt jest znacznie łatwiej pozyskać i jest on tańszy. Banki chętniej dają promocje, gdyż chcą poszukiwać pewnych klientów. Jeśli w takiej sytuacji czujemy, że mamy pewną sytuację finansową warto decydować się na branie kredytu.

Szczególnie, jeśli nasze dochody umożliwiają pozyskanie nam takiego kredytu bez zbędnych formalności i jakiś dodatkowych zabezpieczeń. W takim przypadku koszty pozyskania na rynku takich dodatkowych dla nas pieniędzy będą oczywiście najbardziej korzystne  ze względu na znacznie korzystniejsze stopy procentowe.

Korzystanie z programów partnerskich polskich banków

W coraz większym stopniu wiele osób zainteresowanych jest pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych w postaci dochodów płynących z Internetu. Wynika to między innymi z tego, że mamy do czynienia z intensywnym wzrostem ilości reklamodawców w sieci, a także z coraz większymi stawkami jakie za takie publikacje reklam można uzyskiwać.

Z drugiej stromy wiele osób jest kuszone tym, iż innym internautom udało się na tym polu uzyskiwać wysokie, dodatkowe dochody. W sieci mamy wiele możliwości pozyskiwania środków finansowych, ale w przypadku reklam konieczne jest w tym względzie posiadanie miejsca w postaci strony internetowej. Dzięki temu możemy w tym miejscu umieszczać reklamy. W ten sposób za określone zachowanie wobec reklamy użytkowników sieci możemy uzyskiwać zyski. W tym względzie popularne stają się różnego rodzaju programy partnerskie.

W tym przypadku możemy decydować się na dostosowanie takiej reklamy do tematyki naszej strony, co zwiększa nasze szanse na pozyskiwanie z takich reklam dochodów. Na tym polu możemy spotkać się między innymi z programami, gdzie będziemy mogli pozyskiwać pieniądze za samo przekserowanie na stronę reklamodawcy. W wielu przypadkach możemy zarabiać, jednak jedynie za to, że produkt, czy usługa zostanie zakupiona.

W tej drugiej sytuacji możemy liczyć na znacznie większe zyski, ale z drugiej strony znacznie rzadziej zdarzy się sytuacja, w której internauci będą decydowali się na dokonanie takiego zakupu. Musimy w związku z tym zawsze starać się wymierzyć to na jaki rodzaj reklamy się decydujemy. W przeciwnym razie może okazać się, że pozyskiwanie z naszej strony dochodów w ten sposób będzie bardzo nieefektywne.

W związku z tym musimy zarówno ocenić to w jaki sposób nasze miejsce z umieszczoną tam reklamą programu partnerskiego polskiego banku działa na odwiedzających naszą stronę. Najlepiej jest, jeśli tego rodzaju reklamy nie preferują produktów bardzo drogich, gdyż znacznie rzadziej uda nam się w takim przypadku osiągnąć odpowiednie w tym względzie zyski.

Unikanie wysokiej inflacji na lokacie w banku

Im wyższa inflacja tym gorzej dla naszych pieniędzy, ale zwłaszcza dla wszelkiego rodzaju naszych inwestycji. Oczywiście w tym przypadku bardzo często nie zwracamy uwagi jako przeciętni klienci na ujęcie realne naszych zysków, ale na to w formie nominalnej. W ten sposób między innymi popełniamy błąd, jeśli idzie o wybór konkretnego banku i oprocentowania jakie nam on oferuje.

Zwracanie uwagi w takim przypadku na inflację jest w stanie nie tylko pozwolić nam na osiąganie zysku, ale często na zachowanie w ogóle wartości pieniądza. Brak zwracanie uwagi na wysokość inflacji w Polsce wynika między innymi z tego, że przez długi czas miała ona bardzo niski wskaźnik w związku z tym niemal nie wpływała na tynku na wszelkiego rodzaju inwestycje z naszej strony.

W momencie, gdy jej wartość była znacznie niższa, niż jeden procent wszelkiego rodzaju lokaty bankowe mające kilka procent były bardzo opłacalne. Niestety obecnie inflacja w Polsce zaczyna znacząco przekraczać wysokość czterech procent w związku z tym lokaty zaczynają w coraz większym stopniu przynosić starty. W takim przypadku najtrudniej jest zorientować się, jeśli chodzi o oprocentowanie lokat miesięcznych, czy kwartalnych.

W takim przypadku musimy brać pod uwagę inflację liczoną nie tylko rok do roku, ale także w ujęciu kwartalnym. W takim przypadku możemy jedynie dobrze oszacować nasze zyski. Oczywiście zysk będziemy osiągali tylko na tych lokatach, których oprocentowanie nominalne po odjęciu wskaźnika inflacji będzie wskazywało uzyskiwanie zysku. Niestety takich lokat na rynku polskim jest bardzo mało. W związku z tym warto sprawdzać między innymi banki, które są w stanie zapewnić nam właśnie taki wysoki wskaźnik.

Z drugiej strony nie powinniśmy pomijać, także tego na ile dany bank jest pozytywnie oceniany na rynku, jeśli idzie o bezpieczeństwo lokowania w nim pieniędzy. Wiele banków międzynarodowych ma obecnie problemy z płynnością i warto do takich informacji docierać, by nie narażać się na ewentualne straty w przypadku ich niewypłacalności.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne na platformach w bankach

W coraz większym stopniu za pośrednictwem banków jesteśmy w stanie decydować się na różne formy inwestowania i pomnażania kapitału. W tym względzie do konta bankowego w wielu bankach możemy dodatkowo otworzyć specjalne platformy inwestycyjne. Są one najczęściej darmowe, co jest sporym plusem. Dzięki nim możemy dodatkowo inwestować za pośrednictwem środków z naszego konta poza bankiem.

W takim przypadku najczęściej są to inwestycje w fundusze inwestycyjne. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, gdy chcemy uzyskać znacznie większą stopę zwrotu, niż ta jaką znajdziemy w postaci lokat bankowych. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, iż tego rodzaju inwestycje zawsze obarczone są pewnym ryzykiem. W związku z tym musimy w tym względzie brać po uwagę informacje jaką dają nam same fundusze, że nie gwarantują nam zysków z takiego lokowania. Zyski takie oczywiście nie są pewne, ale można je uzyskać. Najważniejsze jest, by w tego rodzaju fundusze inwestycyjne z naszej strony nie inwestować pieniędzy potrzebnych nam na bieżące funkcjonowanie.

Jedynie te jakie posiadamy w formie nadwyżki kapitału powinny być brane przez nas pod uwagę jako forma inwestycji. W takim przypadku nawet chwilowe starty nie spowodują, że z tego rodzaju inwestycji zrezygnujemy. Ważne jest, także że nie będziemy musieli rezygnować z zysków w momencie, gdy tak zainwestowane pieniądze będą nam nagle potrzebne. W przypadku jednostek funduszy inwestycyjnych musimy zdawać sobie sprawę, że zysk możemy osiągać jedynie długofalowo. Warto decydować się na takie fundusze, gdzie nie musimy płacić zbyt dużych prowizji za zakup jednostek i ich sprzedaż.

Sporym plusem pośrednictwa w takim przypadku ze strony platform bankowych jest to, że tego rodzaju prowizje są najczęściej minimalne, albo w ogóle ich nie ma. Dzięki temu możemy oczywiście znacznie bardziej płynnie wykonywać przenoszenia pieniędzy pomiędzy różnymi rodzajami funduszy.

Zanim dokonamy inwestycji warto sprawdzić różnego rodzaju rankingi poszczególnych funduszy, ale także zastanowić się nad tym jakie rynki według nas powinny w najbliższym czasie najszybciej się rozwijać i dopiero wtedy decydować się na inwestycje.

Bezpieczne inwestowanie pieniędzy

W coraz większym stopniu stajemy się społeczeństwem na tyle bogatym, że posiadamy wolne środki finansowe, które możemy inwestować na rynku. Oczywiście w tym względzie możemy inwestować w różne formy przynoszące nam zysk. Najczęściej jesteśmy, jednak na tym polu zainteresowani takim, które są w stanie dać nam pewne gwarancje jeśli idzie o bezpieczeństwo naszych pieniędzy.

W tym względzie najbardziej bezpieczne są oczywiście lokaty bankowe. Z drugiej strony są one najmniej zyskowne. Można powiedzieć, iż zawsze istnieje taki dylemat w przypadku dokonywania na rynku różnego rodzaju inwestycji. Możemy w tym względzie uzyskiwać znaczne dochody, ale przy sporym ryzyku, jak i na odwrót. W związku z tym, jeśli jesteśmy zainteresowani uzyskiwaniem znacznym dochodów zdecydowanie powinniśmy omijać różnego rodzaju lokaty bankowe.

Nawet w przypadku posiadania bardzo dużego kapitału jaki możemy zainwestować i gdy możemy negocjować wysokość stopy zwrotu rzadko uda nam się dojść od dziesięciu procent. W związku z tym biorąc pod uwagę inflację na polskim rynku nie będziemy w takim przypadku osiągali satysfakcjonujących nas zysków. Możemy oczywiście decydować się na zakładanie lokat w innych krajach, zwłaszcza Unii Europejskiej.

Mamy taką możliwość ze względu na ustawy o prawie do wolnego handlu, przepływu usług i kapitału. W wielu krajach europejskich znajdziemy znacznie korzystniejsze opcje inwestowania w banku pieniędzy. Zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z niskimi na rynku stopami procentowymi i znacznie mniej restrykcyjnym prawem bankowym. Jednak nie zawsze mamy oczywiście możliwości wyjazdu za granicę i zakładania tam konta i lokat.

Często nie mamy też chęci. W związku z tym w Polsce możemy decydować się na różnego rodzaju inwestycje w obligacje, czy papiery skarbowe przy większych sumach. W ostateczności możemy poszukiwać takich lokat, które są w stanie przynajmniej chronić nasz kapitał przed stratami jakie moglibyśmy mieć ze względu na wysoką na rynku inflację, która zjada nasze zyski.