Jak szukać solidnego banku

Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w krajach europejskich na pewno powoduje obawy związane z bezpieczeństwem naszych pieniędzy w bankach. Oczywiście w takim przypadku należy zawsze brać pod uwagę ryzyko związane z upadkiem danego banku. Jednak w polskich warunkach taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Wynika to między innymi z tego, że polskie prawo bankowe jest bardzo konserwatywne. W związku  tym banki w Polsce muszą stosować bardzo silne zabezpieczenia, jeśli chodzi o udzielane przez nie kredyty. Widzimy to między innymi poprzez bardzo wysokie koszty związane z pozyskaniem kredytu. Dodatkowo polskie banki, czy też zagraniczne działające na polskim rynku zarabiają znacznie więcej, także na wszelkiego rodzaju usługach dodatkowych, co nie jest stosowane w krajach bardziej rozwiniętych.

Między innymi wysokie opłaty za prowadzenie konta, czy też posiadanie kart debetowych. W związku z tym działalność banków na polskim rynku jest bardzo zyskowna. Jednak, jeśli chcemy mieć pewność, co do banku, na który się zdecydowaliśmy powinniśmy sprawdzić między innymi informacje o jego płynności finansowej . W ten sposób będziemy wiedzieli, czy dany bank prowadzi stabilną politykę udzielanie kredytów, czy też w tym względzie sporo na rynku ryzykuje nie mając odpowiednich zabezpieczeń w postaci kapitału, czy zobowiązań krótkoterminowych.

Warto też wybrać banki, które podlegają polskiemu prawu zabezpieczeń kredytów. W takim przypadku będziemy mieli pewność, iż w przypadku bankructwa nawet takiego banku nasze pieniądze będą na zwrócone w jakiejś części z systemu zabezpieczenia depozytów polskich banków. W przypadku banków zagranicznych warto w tym względzie zainteresować się do jakiego systemu one należą, czyli w jakim kraju mają swoją główną siedzibę oraz na ile jest to stabilny i pewny system zabezpieczeń. W ten sposób unikniemy wkładania pieniędzy w banki z krajów, które zagrożone są różnego rodzaju perturbacjami finansowymi, co może pozwolić nam uniknąć utraty naszych pieniędzy.

Decydowanie się na karty kredytowe

W pewnym momencie na polskim rynku bardzo dużą popularność zdobyły karty kredytowe. W tym względzie mogliśmy spotkać się z bardzo szeroką akcją w stosunku to klientów ze strony banków. Jak się okazało nie każdy jest w stanie w sposób racjonalny z tego rodzaju produktu korzystać.

Oczywiście wynika to z faktu, że karty kredytowe dają nam się na bieżąco zadłużać. W związku z tym wiele osób ma tendencję do wydania pieniędzy ponad miarę. Nie są to nasze pieniądze w związku z tym musimy za nie następnie zapłacić odsetki, ale także je zwrócić. W związku z tym powinniśmy się na karty kredytowe decydować tylko wtedy, gdy jesteśmy pewnie, że możemy w tym względzie zachować płynność finansową.

W przeciwnym razie każdy kredyt jaki zaciągniemy będzie powodował dla nas wysokie koszty, gdy nie spłacimy go w odpowiednim terminie. Najważniejsze w tym względzie jest oczywiście do, by decydować się na karty kredytowe z jak najdłuższym terminem spłaty zobowiązania bez naliczania wysokiego oprocentowania. Takie oprocentowanie, także warto wybierać oczywiście jak najniższe. Jednak wiadomo, że nie będzie ono niższe, niż w przypadku normalnej stopy dotyczącej kredytów. Okresy na jakie możemy zaciągnąć zobowiązanie na karcie kredytowej mogą wahać się od trzydziestu do ponad sześćdziesięciu dni.

W przypadku spłaty zobowiązania za ten okres poniesiemy jedynie stałe opłaty związane z posiadaniem kart kredytowej, czy prowizjami. W związku z tym warto zaciągać takie zobowiązania, gdzie nie przekroczymy tego okresu w ogóle lub nadmiernie. Po przekroczeniu tego okresu oczywiście zaczną być na naszą rzecz naliczane odsetki, które znacznie zwiększą naszą sumę zobowiązania.

W związku tym, jeśli nie posiadamy bardzo dużych dochodów z różnych źródeł nie powinniśmy w takiej sytuacji decydować się na posiadanie w naszym portfelu więcej niż jednej karty kredytowej. W przeciwnym razie bardzo łatwo będzie nam decydować się na wydatki z kilu kart, które oczywiście będzie nam w przyszłości znacznie trudniej spłacić.

Wykorzystanie narzędzi internetowych do szukania ofert banków

W coraz większym stopniu korzystamy obecnie z Internetu jako narzędzia poszukiwania zarówno informacji, jak też kanału sprzedażowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy decydujemy się na skorzystanie z jakiś usług, czy też zakupy na rynku. W takiej sytuacji znacznie szybciej i łatwiej przyjdzie nam zapoznanie się na rynku z różnego rodzaju ofertami.

Dzięki temu możemy dokonać znacznie lepszego wyboru. Na pewno jest to ważne w przypadku wybierania różnego rodzaju ofert i produktów na rynku bankowym. W takim przypadku możemy między innymi korzystać z coraz większej ilość narzędzie. Po pierwsze mogą to być porównywarki zarówno  kredytów, jak i kont oszczędnościowych, czy lokat. W ten sposób możemy w jednym miejscu zobaczyć porównanie najważniejszych cech jakie posiadają poszczególne oferty banków. Dzięki temu będziemy mogli zainteresować się szczegółowo jedynie tymi najlepszymi i zapoznać się następnie już na stronach banku z ich szczegółami w postaci regulaminów.

W ten sam sposób możemy korzystać z kalkulatorów finansowych, które w tym względzie pozwalają nam na wykonanie obliczeń, choćby odsetek, czy rat kredytowych. Bardziej rozbudowane tego rodzaju narzędzia są w stanie pozwolić nam nawet na wzięcie pod uwagę, przy wykonywaniu takich wyliczeń, także dodatkowych kosztów w poszczególnych ofertach. Mogą być to koszty związane z prowizjami poszczególnych banków, czy też wydatkami na ubezpieczenia danego kredytu. Korzystając z takich narzędzi jesteśmy w stanie znacznie łatwiej między innymi dokonywać różnego rodzaju wyliczeń wszystkich kosztów związanych z danym kredytem.

W przypadku kont oszczędnościowych jesteśmy w stanie sprawdzać wysokości opłat za wszelkiego rodzaju usługi zarówno podstawowe, jak i dodatkowe. Dzięki temu znacznie łatwiej przyjdzie nam dokonać wyboru konta darmowego z największą ilością darmowych usług za jakich jesteśmy w stanie korzystać. Jak też kont płatnych, które będą miały najmniejszą opłatę przy tych samych, korzystnych dla nas warunkach jakie uda nam się uzyskać.

 

Kiedy warto brać kredyt w banku

W przypadku decydowania się na kredyt nie każdy okres będzie dla nas, jak klientów tak samo korzystny. Możemy wyróżnić w takiej sytuacji dwie różne sytuacje. Taką jak związana jest z naszą sytuacją osobistą, a co za tym idzie finansową oraz taką jaka związana jest z sytuacją na rynku finansowym.

W tym pierwszym przypadku zdecydowanie nie powinniśmy decydować się na kredyt w sytuacji niepewności, co do naszych przyszłych dochodów. W takiej sytuacji najbardziej możemy narazić się na różnego rodzaju problemy wynikające z trudnościami ze spłatą takiego zobowiązania. Zdecydowanie nie powinniśmy polegać w tym względzie na opinii banku. Nie jest, bowiem ważne, że bank jest w stanie udzielić nam kredytu. Znacznie ważniejsze jest to, że dany kredyt możemy spłacić, czy też jest nam on potrzebny.

Na pewno nie powinniśmy decydować się na branie kredytu jeśli zależy nam jedynie na przyśpieszeniu pozyskania jakiegoś dobra konsumpcyjnego, z którego nie będziemy otrzymywali żadnych realnych zysków. Jeśli kupujemy samochód warto brać kredyt na niego w sytuacji, gdy mamy pewność, że da nam to na przykład możliwości pozyskiwania znacznie większej liczby klientów. W przeciwnym razie nie powinniśmy decydować się na korzystanie z takiej opcji.

W drugim przypadku sprawa dotyczy sytuacji jaka w danej chwili panuje na rynku finansowym. Oczywiście w tym przypadku na kredyt powinniśmy się decydować w momencie, gdy jest jakiś kryzys. Wynika to z faktu, że w takim okresie kredyt jest znacznie łatwiej pozyskać i jest on tańszy. Banki chętniej dają promocje, gdyż chcą poszukiwać pewnych klientów. Jeśli w takiej sytuacji czujemy, że mamy pewną sytuację finansową warto decydować się na branie kredytu.

Szczególnie, jeśli nasze dochody umożliwiają pozyskanie nam takiego kredytu bez zbędnych formalności i jakiś dodatkowych zabezpieczeń. W takim przypadku koszty pozyskania na rynku takich dodatkowych dla nas pieniędzy będą oczywiście najbardziej korzystne  ze względu na znacznie korzystniejsze stopy procentowe.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne na platformach w bankach

W coraz większym stopniu za pośrednictwem banków jesteśmy w stanie decydować się na różne formy inwestowania i pomnażania kapitału. W tym względzie do konta bankowego w wielu bankach możemy dodatkowo otworzyć specjalne platformy inwestycyjne. Są one najczęściej darmowe, co jest sporym plusem. Dzięki nim możemy dodatkowo inwestować za pośrednictwem środków z naszego konta poza bankiem.

W takim przypadku najczęściej są to inwestycje w fundusze inwestycyjne. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, gdy chcemy uzyskać znacznie większą stopę zwrotu, niż ta jaką znajdziemy w postaci lokat bankowych. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, iż tego rodzaju inwestycje zawsze obarczone są pewnym ryzykiem. W związku z tym musimy w tym względzie brać po uwagę informacje jaką dają nam same fundusze, że nie gwarantują nam zysków z takiego lokowania. Zyski takie oczywiście nie są pewne, ale można je uzyskać. Najważniejsze jest, by w tego rodzaju fundusze inwestycyjne z naszej strony nie inwestować pieniędzy potrzebnych nam na bieżące funkcjonowanie.

Jedynie te jakie posiadamy w formie nadwyżki kapitału powinny być brane przez nas pod uwagę jako forma inwestycji. W takim przypadku nawet chwilowe starty nie spowodują, że z tego rodzaju inwestycji zrezygnujemy. Ważne jest, także że nie będziemy musieli rezygnować z zysków w momencie, gdy tak zainwestowane pieniądze będą nam nagle potrzebne. W przypadku jednostek funduszy inwestycyjnych musimy zdawać sobie sprawę, że zysk możemy osiągać jedynie długofalowo. Warto decydować się na takie fundusze, gdzie nie musimy płacić zbyt dużych prowizji za zakup jednostek i ich sprzedaż.

Sporym plusem pośrednictwa w takim przypadku ze strony platform bankowych jest to, że tego rodzaju prowizje są najczęściej minimalne, albo w ogóle ich nie ma. Dzięki temu możemy oczywiście znacznie bardziej płynnie wykonywać przenoszenia pieniędzy pomiędzy różnymi rodzajami funduszy.

Zanim dokonamy inwestycji warto sprawdzić różnego rodzaju rankingi poszczególnych funduszy, ale także zastanowić się nad tym jakie rynki według nas powinny w najbliższym czasie najszybciej się rozwijać i dopiero wtedy decydować się na inwestycje.