Rynek bankowy w Polsce

Patrząc na rynek bankowy w Polsce możemy między innymi zauważyć to, że jest on bardzo stabilny. Można w takim przypadku powiedzieć, że zawsze coś jest za coś. Stabilność systemu wynika z jego konserwatywnej konstrukcji. W tym względzie oczywiście prawo bankowe w Polsce jest bardzo restrykcyjne.

Wynika to z postanowień jakie zostały skonstruowane w okresie lat dziewięćdziesiątych, gdzie na rynku mogliśmy się spotkać z upadłościami banków i trudnościami w odzyskaniu pieniędzy przez klientów. W związku z tym obecnie banki muszą stosować przy kredytach bardzo silne zabezpieczenia. Wpływa to między innymi na to, że kredyt w Polsce jest drogi, a dodatkowo nie jest łatwo go pozyskać.

Z drugiej strony mamy niemal pewność, że w przypadku decydowania się na lokowanie pieniędzy w polskich bankach łatwo będzie nam je odzyskać. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo bankructwa takiego banku jest niskie. Nie jest to, jednak sytuacja korzystna, zwłaszcza dla polskich firm. W tym przypadku trudno jest pozyskiwać środki z kredytu, zwłaszcza małym i średnim podmiotom gospodarczym.

Na razie w tym względzie ciężko spodziewać się zmian, zwłaszcza w wyniku kryzysu na rynkach finansowych. W jego wyniku banki wprowadziły znowu silniejsze bariery, jeśli idzie o zabezpieczenia poszczególnych rodzajów kredytów. Szczególnie dotyka to kredytów mieszkaniowych. W takim przypadku musimy się między innymi liczyć z koniecznością posiadania kapitału własnego. Tego rodzaju zabezpieczenie znacząco wzrosło i wiele banków wymaga ponad dziesięć procent wartości nieruchomości.

Oczywiście znacznie utrudniło to pozyskanie kredytu mieszkaniowego. Podobnie jest, jeśli chodzi o różnego rodzaju zabezpieczenia stosowane przy kredycie konsumpcyjnym. Znacznie częściej spotkamy się w tej sytuacji z koniecznością posiadania poręczycieli. W związku z tym wszelkiego rodzaju formalności przy uzyskiwaniu kredytu znacznie na rynku bankowym wzrosły. Powoduje to trudności w pozyskiwaniu kredytów zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne na platformach w bankach

W coraz większym stopniu za pośrednictwem banków jesteśmy w stanie decydować się na różne formy inwestowania i pomnażania kapitału. W tym względzie do konta bankowego w wielu bankach możemy dodatkowo otworzyć specjalne platformy inwestycyjne. Są one najczęściej darmowe, co jest sporym plusem. Dzięki nim możemy dodatkowo inwestować za pośrednictwem środków z naszego konta poza bankiem.

W takim przypadku najczęściej są to inwestycje w fundusze inwestycyjne. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, gdy chcemy uzyskać znacznie większą stopę zwrotu, niż ta jaką znajdziemy w postaci lokat bankowych. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, iż tego rodzaju inwestycje zawsze obarczone są pewnym ryzykiem. W związku z tym musimy w tym względzie brać po uwagę informacje jaką dają nam same fundusze, że nie gwarantują nam zysków z takiego lokowania. Zyski takie oczywiście nie są pewne, ale można je uzyskać. Najważniejsze jest, by w tego rodzaju fundusze inwestycyjne z naszej strony nie inwestować pieniędzy potrzebnych nam na bieżące funkcjonowanie.

Jedynie te jakie posiadamy w formie nadwyżki kapitału powinny być brane przez nas pod uwagę jako forma inwestycji. W takim przypadku nawet chwilowe starty nie spowodują, że z tego rodzaju inwestycji zrezygnujemy. Ważne jest, także że nie będziemy musieli rezygnować z zysków w momencie, gdy tak zainwestowane pieniądze będą nam nagle potrzebne. W przypadku jednostek funduszy inwestycyjnych musimy zdawać sobie sprawę, że zysk możemy osiągać jedynie długofalowo. Warto decydować się na takie fundusze, gdzie nie musimy płacić zbyt dużych prowizji za zakup jednostek i ich sprzedaż.

Sporym plusem pośrednictwa w takim przypadku ze strony platform bankowych jest to, że tego rodzaju prowizje są najczęściej minimalne, albo w ogóle ich nie ma. Dzięki temu możemy oczywiście znacznie bardziej płynnie wykonywać przenoszenia pieniędzy pomiędzy różnymi rodzajami funduszy.

Zanim dokonamy inwestycji warto sprawdzić różnego rodzaju rankingi poszczególnych funduszy, ale także zastanowić się nad tym jakie rynki według nas powinny w najbliższym czasie najszybciej się rozwijać i dopiero wtedy decydować się na inwestycje.