Rynek bankowy w Polsce

Patrząc na rynek bankowy w Polsce możemy między innymi zauważyć to, że jest on bardzo stabilny. Można w takim przypadku powiedzieć, że zawsze coś jest za coś. Stabilność systemu wynika z jego konserwatywnej konstrukcji. W tym względzie oczywiście prawo bankowe w Polsce jest bardzo restrykcyjne.

Wynika to z postanowień jakie zostały skonstruowane w okresie lat dziewięćdziesiątych, gdzie na rynku mogliśmy się spotkać z upadłościami banków i trudnościami w odzyskaniu pieniędzy przez klientów. W związku z tym obecnie banki muszą stosować przy kredytach bardzo silne zabezpieczenia. Wpływa to między innymi na to, że kredyt w Polsce jest drogi, a dodatkowo nie jest łatwo go pozyskać.

Z drugiej strony mamy niemal pewność, że w przypadku decydowania się na lokowanie pieniędzy w polskich bankach łatwo będzie nam je odzyskać. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo bankructwa takiego banku jest niskie. Nie jest to, jednak sytuacja korzystna, zwłaszcza dla polskich firm. W tym przypadku trudno jest pozyskiwać środki z kredytu, zwłaszcza małym i średnim podmiotom gospodarczym.

Na razie w tym względzie ciężko spodziewać się zmian, zwłaszcza w wyniku kryzysu na rynkach finansowych. W jego wyniku banki wprowadziły znowu silniejsze bariery, jeśli idzie o zabezpieczenia poszczególnych rodzajów kredytów. Szczególnie dotyka to kredytów mieszkaniowych. W takim przypadku musimy się między innymi liczyć z koniecznością posiadania kapitału własnego. Tego rodzaju zabezpieczenie znacząco wzrosło i wiele banków wymaga ponad dziesięć procent wartości nieruchomości.

Oczywiście znacznie utrudniło to pozyskanie kredytu mieszkaniowego. Podobnie jest, jeśli chodzi o różnego rodzaju zabezpieczenia stosowane przy kredycie konsumpcyjnym. Znacznie częściej spotkamy się w tej sytuacji z koniecznością posiadania poręczycieli. W związku z tym wszelkiego rodzaju formalności przy uzyskiwaniu kredytu znacznie na rynku bankowym wzrosły. Powoduje to trudności w pozyskiwaniu kredytów zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych.