Jak szukać solidnego banku

Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w krajach europejskich na pewno powoduje obawy związane z bezpieczeństwem naszych pieniędzy w bankach. Oczywiście w takim przypadku należy zawsze brać pod uwagę ryzyko związane z upadkiem danego banku. Jednak w polskich warunkach taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Wynika to między innymi z tego, że polskie prawo bankowe jest bardzo konserwatywne. W związku  tym banki w Polsce muszą stosować bardzo silne zabezpieczenia, jeśli chodzi o udzielane przez nie kredyty. Widzimy to między innymi poprzez bardzo wysokie koszty związane z pozyskaniem kredytu. Dodatkowo polskie banki, czy też zagraniczne działające na polskim rynku zarabiają znacznie więcej, także na wszelkiego rodzaju usługach dodatkowych, co nie jest stosowane w krajach bardziej rozwiniętych.

Między innymi wysokie opłaty za prowadzenie konta, czy też posiadanie kart debetowych. W związku z tym działalność banków na polskim rynku jest bardzo zyskowna. Jednak, jeśli chcemy mieć pewność, co do banku, na który się zdecydowaliśmy powinniśmy sprawdzić między innymi informacje o jego płynności finansowej . W ten sposób będziemy wiedzieli, czy dany bank prowadzi stabilną politykę udzielanie kredytów, czy też w tym względzie sporo na rynku ryzykuje nie mając odpowiednich zabezpieczeń w postaci kapitału, czy zobowiązań krótkoterminowych.

Warto też wybrać banki, które podlegają polskiemu prawu zabezpieczeń kredytów. W takim przypadku będziemy mieli pewność, iż w przypadku bankructwa nawet takiego banku nasze pieniądze będą na zwrócone w jakiejś części z systemu zabezpieczenia depozytów polskich banków. W przypadku banków zagranicznych warto w tym względzie zainteresować się do jakiego systemu one należą, czyli w jakim kraju mają swoją główną siedzibę oraz na ile jest to stabilny i pewny system zabezpieczeń. W ten sposób unikniemy wkładania pieniędzy w banki z krajów, które zagrożone są różnego rodzaju perturbacjami finansowymi, co może pozwolić nam uniknąć utraty naszych pieniędzy.