Patronat medialny | O nas | Kontakt

Ubezpieczenie inwestycyjne

Jest to rodzaj ubezpieczenia zapewniający ubezpieczającemu zabezpieczenie rodziny w wypadku śmierci ubezpieczonego - on sam jest przedmiotem ubezpieczenia, budowę kapitału na przyszłość - III filar oraz ochronę ubezpieczeniową. Obecnie oferowane ubezpieczenia inwestycyjne są bardzo zróżnicowane. W zależności od preferencji zainteresowanego ustalana jest składka ubezpieczeniowa. Okres składkowy może zostać podzielony na kilka wariantów: składka jednorazowa, miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna. Ubezpieczony ma prawo wyboru i podziału składki ubezpieczeniowej pomiędzy pięcioma funduszami kapitałowymi: Dynamiczny, Obligacji, Gwarantowany, Stabilnego Wzrostu oraz Aktywnej Alokacji. Istnieje możliwość zmiany udziału składki oraz przeniesienie zgromadzonych środków pomiędzy funduszami w trakcie trwania umowy. Dopuszczalna jest również możliwość zmiany wartości składki jak i całego ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do częściowego lub całkowitego wykupu polisy w czasie trwania umowy - polisa musi osiągnąć wcześniej wartość wykupu. W sytuacji gdy w ciągu ostatnich 2 lat nie był dokonywany częściowy wykup polisy, ubezpieczony ma możliwość wstrzymania opłacania składek na maksymalnie 12 miesięcy. Sytuacja ta może być powtarzana raz na 4 lata.

Zamów ubezpieczenie inwestycyjne

Kursy walut

WALUTA CENA ZMIANA (%)
EUR 4.2746 down - 0.05
USD 3.5651 up + 0.09
GBP 4.8369 up + 0.12
CHF 3.6807 down - 0.77

 

Notowania

INDEX TKOKURS ZMIANA (%)
WIG 64053.14 down - 0.20
WIG20 2464.76 down - 0.20
mWIG40 4908.73 down - 0.40
sWIG80 15098.07 down - 0.20
facebook