Patronat medialny | O nas | Kontakt

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe. Podstawowym a zarazem jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem posiadacza każdego pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC. Ubezpieczenie to chroni kierowcę za szkody wyrządzone osobą trzecim. Zakres ubezpieczenia jest jednolity we wszystkich firmach ubezpieczeniowych gdyż reguluje go Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W zakresie ubezpieczeń nieobowiązkowych wyróżniamy kilka rodzajów. Pierwszym jest ubezpieczenie Autocasco - AC. Chroni ono posiadacza pojazdu przed stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu oraz jego wyposażenia. Tyczy się ono także sytuacji, w których zawinił sam ubezpieczony.

Kolejnym z ubezpieczeń dobrowolnych jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW. Ubezpieczenie to chroni kierowcę oraz osoby podróżujące od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono sytuacje trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia oraz śmierci podróżujących. Jest ubezpieczeniem niezależnym względem innych ubezpieczeń. Wartość ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.

Kolejnym nieobowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie Assistance. Chroni ono podróżujących i zapewnia w razie awarii pojazdu np. holowanie, naprawę samochodu, dowóz paliwa, organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania, otwarcie samochodu w przypadku zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków, samochód zastępczy.

Zobacz oferty

Kursy walut

WALUTA CENA ZMIANA (%)
EUR 4.2746 down - 0.05
USD 3.5651 up + 0.09
GBP 4.8369 up + 0.12
CHF 3.6807 down - 0.77

 

Notowania

INDEX TKOKURS ZMIANA (%)
WIG 64053.14 down - 0.20
WIG20 2464.76 down - 0.20
mWIG40 4908.73 down - 0.40
sWIG80 15098.07 down - 0.20
facebook